Livskafé

 

Livskafe er møter for og mellom "godt voksne" som finner sted både i Farsund på Kulturhuset Ekko og i Vanse på Herredshuset.

På disse samlingene er det gjerne et foredrag over et bestemt tema, med påfølgende samtaler og diskusjon mellom deltagerne.

Livskaféen som prosjekt med ulike tema er nå avsluttet, men gruppene er fortsatt i gang som tidligere.