På linkene over får du en oversikt over hva som skjer i en enkel timeplan.

Timeplanen er faste daglige hendelser og det tas forbehold om at noen av hendelsene ikke skjer i skoleferier etc. 

Nærmere beskrivelse av det enkelte tiltak finner du i underlinkene over.

 

Videre får du en enkel beskrivelse av frisklivsresepten.