Kurstilbud

Bla nedover her for å få oversikt. Dette oppdateres kontinuerlig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ReHabiliteringstjenesten ved Farsund Kommune vil om kort tid starte opp med et nytt fall forebyggende kurs. Kursene er et engangstilbud til hjemmeboende innbyggere i kommunen som opplever fall, nedsatt balanse eller er i risiko for å falle.

 

Målet er å forebygge fall hos personer med økt risiko for å falle eller med kjent falltendens, samt å forebygge isolasjon og fysisk og kognitiv svikt hos personer som har falt.

 

Kriteriene for deltakelse er eldre hjemmeboende som;

  • er avhengig av ganghjelpemidler ved forflytningssituasjon
  • er i fare for å falle eller har opplevd ett eller flere fall
  • har nedsatt balanse
  • kan forstå instruksjoner og følge disse i en treningssammenheng
  • er motivert for å trene styrke og balanse (må kunne følge opp treningsprogram hjemme mellom samlingene)

 

Hver deltaker vil bli undersøkt individuelt og forebyggende hjemmebesøk vil bli gjort i forkant av kursene. Hvert kurs går over 8 samlinger på 2 timer, hvor første time går til undervisning og samtale angående fall og fall problematikk, mens andre time går til trening i fallforebyggende øvelser (OTAGO – trening). Kursene ledes av kommunal fysioterapeut og holdes ved Farsund Omsorgssenter (FOS) hver torsdag fra 13-15. Pris per person for kurset (8 samlinger) er kr. 300,-. Søknad om deltakelse sendes til forvaltningen og det er kommunens «søknadskjema for helse-/sosial og omsorgstjenester» som skal benyttes. Dette ligger på nett og kan fylles ut av bruker selv/pårørende, fastlege eller annet helsepersonell.

 Kurset er nå avsluttet oplysninger om evt. nye kurs kan fås ved Farsund Omsorgsenter

 

For spørsmål, vennligst kontakt kursleder Anine Hansen eller Betina Kleggetveit på

tlf: 48 18 72 37 eller email anine.hansen@farsund.kommune.no og betina.kleggetveit@farsund.kommune.no

_________________________________________________________________________________

Kurstilbud til personer med KOLS og

diabetes type 2.

 HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset passer for deg som har fått diagnosen KOLS eller diabetes type 2, og som ønsker økt kunnskap og veiledning om det å leve med din diagnose. Pårørende er en viktig ressurs og oppfordres til å delta sammen med deg.

Det kreves ikke henvisning fra lege for å delta i kurspakken. 

 

BESKRIVELSE AV KURSPAKKEN:

Innhold:

· Individuell innkomstsamtale med kartlegging

· 4 gruppesamlinger á 3 timer med fokus på temaene kunnskap og mestring av sykdommen, fysisk aktivitet og kosthold. Kurs i diabetes og KOLS holdes samtidig, med noe felles undervisning

· Individuell oppfølgingssamtale for veien videre

 Kurset er nå avsluttet, nye kurs blir muligens satt i gang ved nok interesserte deltagere.

 

 _________________________________________________________________________________

AKTIV HVERDAG i FARSUND (Dette er ferdig for denne gang, men vi lar det stå siden det kan bli aktuelt å sette det opp igjen.

Aktiv Hverdag er et gruppetilbud til personer som ønsker å få litt mer ut av hverdagen sin, men som pga. en eller annen form for sykdom eller endret funksjon strever med å komme i gang med dette på egen hånd. Personer med nevrologisk sykdom eller skade har førsteprioritet.

Gruppetilbudet har fokus på løsninger og mestring av hverdagens utfordringer fremfor sykdom og diagnose og vil bli ledet av Elna Pettersen (spesialhjelpepleier) og Karen Bus-Popova (spesialist i nevrologisk fysioterapi).

For å lese mer om gruppetilbudet:

http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/476-aktiv-hverdag

__________________________________________________________________________

KID- kurs

1. Kurs i mestring av depresjon. Kurset er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.
 
Målgruppe: Ungdom og voksne med lettere/moderate depresjoner

 
Kontakt: Marianne Lundegaard tlf. 959 17 679 

  

2. Tilrettelagt KID-kurs, Livets vanskelige sider

Kurs som er tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede

Dette er et samarbeid mellom enhet for funksjonshemmede og psykisk helse i Farsund kommune

Kontaktpersoner:           Reidun A. Syvertsen tlf. 970 29 092

                                    Janne Sundt tlf. 945 05 328

__________________________________________________________________________________

 

RØYKESLUTTKURS  OG SNUSESLUTT

Gruppetilbud med 7 samlinger á 2 timer.

Kjøres etter behov ved nok påmeldte.

Planlagt oppstart neste kurs: Ikke bestemt

 

Hvorfor vil vi tilby røykesluttkurs?

Du lærer av det de andre gjør

Du får kunnskap om det å slutte

Du får hjelp til både livsstil, kosthold og måter å bygge opp motivasjon på. Alt dette hjelper deg til å bli røykfri.

Røyking berører mange deler av livet og hverdagen.  Kurs er en helhetlig måte å slutte på som ser på hele hverdagen din.

Du får hjelp til problemer og bivirkninger som oppstår underveis

Forandring tar tid og alle kan ikke slutt på samme måte og i samme tempo. Dette kurset går over 7 mnd. Da er det bedre sjanse for at alle kan klare det til slutt

Du får personlig veiledning

Du lærer å tenke på en ny måte for å bygge opp motivasjon

Langtidseffekten er god ved å gå på kurs. En ting er å slutte, men det gjelder å ikke begynne igjen. Når du går på kurs og bruker mange timer med bevisst jobbing, er det noe du husker.

Målgruppe: Alle

Kontakt: Bård Vedahl, tlf.: 945 32 189 Bard.Vedahl@Farsund.kommune.no

__________________________________________________________________

KOLS - kurs


Kurs over 4 kvelder

Målgruppe: Personer med KOLS som ønsker og lære mer om hvordan man best mulig kan leve med sykdommen.

Arrangeres etter behov ved nok påmeldte.

 

Kontakt: Bård Vedahl, tlf.: 945 32 189 Bard.Vedahl@Farsund.kommune.no

_________________________________________________________________________________

Diabetes - kurs


Kurs over 4 kvelder

Målgruppe: Personer med type 2-diabetes som ønsker og lære mer om hvordan man best mulig kan leve med sykdommen.

Arrangeres etter behov ved nok påmeldte.

 

Kontakt: Bård Vedahl, tlf.: 945 32 189 Bard.Vedahl@Farsund.kommune.no

_________________________________________________________________________

Bra Mat kurs

Kurset bygger på gjeldende kostholdsanbefalinger og kurskveldene består av fakta, diskusjon og noe praktisk matlaging.

Arrangeres etter behov ved nok påmeldte.


Målgruppe: Åpent for alle interesserte.

Kontakt: Bård Vedahl, tlf.: 945 32 189 Bard.Vedahl@Farsund.kommune.no

___________________________________________________________________

SMIL-kurs

SMIL = Styrket Mestring I Livet, for barn/unge som pårørende.

* SMIL er rettet mot hele familien med barnas opplevelse og behov i sentrum. Tilbudet er forebyggende og har som hensikt å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Styrket mestring i egen hverdag står sentralt.

* SMIL-gruppa er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barns selvfølelse. Gruppelederne har både egen erfaring og fagkunnskap om det å være pårørende barn eller ungdom

* SMIL-gruppa er et tilbud som går over 10-12 ganger, 2 timer ukentlig.

Oppstart ved behov.

Nytt kurs:

 
Målgruppe: Barn og unge som har noen i nær familie med fysiske, psykiske vansker eller rusproblemer

Kontakt: Ellen Mari Høiland, tlf. 488 95 391

__________________________________________________________________________________

Overvekt/fedme barn og unge

Et kurs i endringstenkning, veiledning og konkrete tiltak rundt kosthold og fysisk aktivitet.

Dette er et kurs som går over flere ganger, også med planlagte oppfølginger.

Målgruppe: Foreldre til barn med KMI over 25 (overvekt)

Oppstart ved behov.

Kontaktperson: Karianne Salvesen tlf. 945 21 991

___________________________________________________________________