Offentlig bading i Listahallen.

Kontakt:Listahallen : 38 39 40 87

Målgruppe: Se målgruppene på timeplanen

Tid: Se tidene på timeplanen