Seniordans


Flott tilbud til seniorer av begge kjønn

Sted: Musikkens Hus

Hver onsdag kl. 19.00-21.00

Kontakt: Håkon Halvorsen 476 61 582