Fallforebyggende kurs

Kurset holdes på Farsund Omsorgssenter torsdager 13.30- 14.30.

 

 

 

ReHabiliteringstjenesten ved Farsund Kommune vil om kort tid starte opp med et nytt fall forebyggende kurs. Kursene er et engangstilbud til hjemmeboende innbyggere i kommunen som opplever fall, nedsatt balanse eller er i risiko for å falle.

 

 

 

Målet er å forebygge fall hos personer med økt risiko for å falle eller med kjent falltendens, samt å forebygge isolasjon og fysisk og kognitiv svikt hos personer som har falt.

 

 

 

Kriteriene for deltakelse er eldre hjemmeboende som;

 

  • er avhengig av ganghjelpemidler ved forflytningssituasjon
  • er i fare for å falle eller har opplevd ett eller flere fall
  • har nedsatt balanse
  • kan forstå instruksjoner og følge disse i en treningssammenheng
  • er motivert for å trene styrke og balanse (må kunne følge opp treningsprogram hjemme mellom samlingene)

 

 

 

Hver deltaker vil bli undersøkt individuelt og forebyggende hjemmebesøk vil bli gjort i forkant av kursene. Hvert kurs går over 8 samlinger på 2 timer, hvor første time går til undervisning og samtale angående fall og fall problematikk, mens andre time går til trening i fallforebyggende øvelser (OTAGO – trening). Kursene ledes av kommunal fysioterapeut og holdes ved Farsund Omsorgssenter (FOS) hver torsdag fra 13-15. Pris per person for kurset (8 samlinger) er kr. 300,-. Søknad om deltakelse sendes til forvaltningen og det er kommunens «søknadskjema for helse-/sosial og omsorgstjenester» som skal benyttes. Dette ligger på nett og kan fylles ut av bruker selv/pårørende, fastlege eller annet helsepersonell.

 

 

 

Neste kurs har oppstart våren 2017. Det er ledig plasser til dette kurset, så søk snarest dersom du kjenner til aktuelle kandidater.

 

 

 

For spørsmål, vennligst kontakt kursleder Anine Hansen eller Betina Kleggetveit på tlf: 48 18 72 37 eller email anine.hansen@farsund.kommune.no og betina.kleggetveit@farsund.kommune.no