Overvekt/fedme voksne

Livsstilsendring for mennesker med overvekt/fedme etter endt oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Oppfølgingen er lagt opp ut fra en kognitiv forståelsesmodell med tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønster.Målgruppe: Mennesker med overvekt/fedme som har hatt oppfølging gjennom spesialisthelsetjenesten.

Kontakt: Berit Wathne Pedersen, 911 09 989