Gruppetrening KOLS, muskel og skjelettlidelser

Gruppetrening i samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeut. 2 dager i uka.


Målgruppe: Mennesker med KOLS, muskel og skjelettlidelser.

 

Kontakt: Catherine Robinson Egerhei