Trening - rehab

Gruppetrening i kommunal regi som tilbyr ulike former for fysisk trening i grupper tilpasset den enkelte.

Tirsdager og fredager

Krever vedtak

Målgruppe: Hjemmeboende med behov for opptrening/vedlikeholdstrening.

Kontakt: Forvaltningsenheten.